Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA realizuje zadania wynikające ze statutu,  stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXXIII/1991/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.

Funkcjonowanie jednostki budżetowej m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Na czele jednostki stoi Dyrektor, który kieruje pracą przy pomocy dwóch zastępców i głównej księgowej.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością SCS AW i zapewnianie jego prawidłowego funkcjonowania;

2) realizacja zadań statutowych SCS AW;

3) współpraca w zakresie realizowanych zadań z Urzędem m.st. Warszawy oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy;

4) reprezentowanie SCS AW;

5) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;

6) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności SCS AW do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni i przedstawienie ich Prezydentowi m.st. Warszawy.

Dyrektor działa w imieniu m.st. Warszawy, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez Prezydenta m.st. Warszawy. Nadzór nad działalnością Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/bip.rsar 27-01-2010
Aktualizujący Miazga Karolina 09-11-2018
Zatwierdzający Miazga Karolina 09-11-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-11-2018
Liczba odwiedzin: 5024
Rejestr zmian