Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 
Status prawny
Treść

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej (od dnia 1 listopada 2018 r.).

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA działa na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVII/1453/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (wcześniej: załącznik do Uchwały nr LXXIII/1991/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową).

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym.

Siedzibą Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest m.st. Warszawa.

Nadzór nad działalnością Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA dokonuje Dyrektor.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz jego strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor po zatwierdzeniu przez Prezydenta m.st. Warszawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dniem 1 listopada 2018 r. nastąpiło przekształcenie formy organizacyjno-prawnej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z samorządowego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

Podstawą zmiany formy organizacyjno-prawnej jest Uchwała nr LXXIII/1991/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.

Obecnie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA działa na podstawie Uchwały nr XLVII/1453/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

 

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził BZMW/jizycki 14-10-2007
Aktualizujący Miazga Karolina 27-05-2021
Zatwierdzający Miazga Karolina 27-05-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-05-2021
Liczba odwiedzin: 7469
Rejestr zmian