Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  Drukuj
 

 

 

Uprzejmie informujemy, że aktualne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostkę Budżetową m.st. Warszawa dostępne są

 

na naszej stronie internetowej pod następującym adresem:

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

 

oraz

 

na naszej platformie zakupowej e-Zamawiający dostępnej pod adresem:

https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
(
w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniach.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE-

 

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.01.2020r.

Specyfikacja Istotnych Postanowień Umowy (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Formularz oferty

Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie 9.1.2)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie 9.1.3)

Załącznik nr 9 - Oświadczenie 9.1.4)

Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 11 - Oświadczenie w zakresie kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 12 - Formularz oferty po aukcji elektronicznej

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 24.01.2020r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.01.2020r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 12.02.2020 r. [pobierz]

Informacja o zawarciu umowy [pobierz]

 

-------------------------------------------------------------------

 

-ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE-

 

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.01.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Postanowień Umowy (SIWZ)

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Załączniki do SIWZ:

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.2)

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.3)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.4)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz oferty po aukcji elektronicznej

Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Załącznik do umowy - Klauzula informacyjna dot. RODO

 

------------------------------------------------------------------

 

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów SCS AW w 2020 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez SCS AW w 2020 roku (postępowanie nr ZP/US/U/34/2019)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ:

 Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 1 aktualizacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 2

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 3

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 4

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 5

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 5 aktualizacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 6 aktualizacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 7

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy na zadanie 1 aktualizacja

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy na zadanie 2-6 aktualizacja

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy na zadanie 7 aktualizacja

Załącznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna RODO

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty aktualizacja

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób

 

Zmiana terminu na składanie ofert [pobierz]

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 17.12.2019 r. [pobierz]

Informacja o zawarciu umowy z dnia 10.01.2020 r. [pobierz]

 

Link do strony internetowej SCS AW, gdzie dostępne jest ww. postępowanie: https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro

 

----------------------------------------------------------------------

 

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku (postępowanie nr ZP/US/U/30/2018)

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 30.11.2018 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 1

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 2

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 3

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 4

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 5

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 6

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 7

 

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zadanie 1

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zadania 2-6

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zadanie 7

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Formularz oferty

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

Załącznik nr 8 - Wykaz osób

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 11.01.2019 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ogłoszenie z dnia 22.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 22.10.2018 r.

 

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Formularz oferty

Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - Oświadczenie

Załącznik nr 10 - Oświadczenie

Załącznik nr 11 - Oświadczenie

Załącznik nr 12 - Formularz cenowy po przeprowadzonej aukcji elektronicznej

Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji

Umowa powierzenia danych

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.10.2018 r.

Zmiana treści SIWZ 26.10.2018 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
z dnia 17.12.2018 r. [pobierz]

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 25.01.2019 r.

 

 

--------------------------Ogłoszenia nieaktualne---------------------------

 

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ogłoszenie z dnia 10.01.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 10.01.2018 r. [pobierz]

 

SIWZ 10.01.2018 r. [pobierz]

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy [pobierz]

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu [pobierz]

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania [pobierz] 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 6 do SIWZ do SIWZ - Wykaz doświadczenia Wykonawcy [pobierz]Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z pkt 9.1.3) SIWZ [pobierz] Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z pkt 9.1.4) SIWZ [pobierz]

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z pkt 9.1.5) SIWZ [pobierz] 

Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie dot. przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej [pobierz]

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie kryterium oceny ofert - doświadczenie pracowników ochrony fizycznej [pobierz]

Załącznik nr 12 do SIWZ  - Formularz cenowy po przeprowadzonej aukcji elektronicznej [pobierz]

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.01.2018 r. [pobierz]

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 r. (ogłoszenie z dnia 15.12.2017 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 15.12.2017 r. [pobierz]

 

SIWZ 15.12.2017 r. [pobierz]

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy [pobierz]

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu [pobierz]

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania [pobierz]

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz doświadczenia Wykonawcy [pobierz]

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z pkt 9.1.3) SIWZ [pobierz])

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z pkt 9.1.4) SIWZ [pobierz])

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z pkt 9.1.5) SIWZ [pobierz]

Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie dot. przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej [pobierz]

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie kryterium oceny ofert - doświadczenie pracowników ochrony fizycznej [pobierz]

Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz cenowy po przeprowadzonej aukcji elektronicznej [pobierz] 

 

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 20.12.2017 r. [pobierz]

 

Informacja z otwarcia ofert [pobierz]

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 05.01.2018 r. [pobierz]

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 17.11.2017 r. [pobierz]

 

Szczegóły dot. ww. zamówienia na usługi społeczne dostępne są na naszej stronie internetowej

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniu.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 23.01.2018 r. [pobierz]

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
Wprowadził BZMW/bip.rsar 19-10-2010
Aktualizujący Miazga Karolina 07-07-2020
Zatwierdzający Miazga Karolina 07-07-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-07-2020
Liczba odwiedzin: 21421
Rejestr zmian