Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  Drukuj
 

 

 

Uprzejmie informujemy, że aktualne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostkę Budżetową m.st. Warszawa dostępne są

 

na naszej stronie internetowej pod następującym adresem:

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

 

oraz

 

na naszej platformie zakupowej e-Zamawiający dostępnej pod adresem:

https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
(
w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniach.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE-

 

[NOWE!] Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 01.02.2021-31.01.2022
(postępowanie nr ZP/US/U/38/2020)

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.12.2020 r. [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

 

Załączniki do SIWZ:

 

[NOWE!] Zawiadomienie o wyniku postępowania [pobierz]Link do strony internetowej SCS AW, gdzie dostępne jest ww. postępowanie:

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro

 

---------------------------------POSTĘPOWANIA NIEAKTUALNE -------------------------------

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 01.02.2021-31.01.2022
(postępowanie nr ZP/US/U/36/2020)

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.12.2020 r. [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy [pobierz]

Załącznik nr 5 do umowy - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [pobierz]

Załącznik nr 8 do umowy - Akceptacja faktur w formie elektronicznej [pobierz]

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu [pobierz]

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania [pobierz]

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz doświadczenia Wykonawcy [pobierz]

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.2) [pobierz]

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.3) [pobierz]

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.4) [pobierz]

Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej [pobierz]

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie kryteriów oceny ofert [pobierz]

Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz oferty po aukcji elektronicznej [pobierz]

 

[NOWE!] Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 29.12.2020 r. [pobierz]

 

Link do strony internetowej SCS AW, gdzie dostępne jest ww. postępowanie:

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego w obiektach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
w latach 2020-2022 (postępowanie nr ZP/US/U/28/2020)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

 

Załączniki do SIWZ:

 

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 [pobierz]

Załącznik nr 1B do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 [pobierz]

Załącznik nr 1C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zadanie 3 [pobierz]

Załącznik nr 2A do SIWZ- Istotne postanowienia umowy zadanie 1 [pobierz]

Załącznik nr 2B do SIWZ - Istotne postanowienia umowy zadanie 2 [pobierz]

Załącznik nr 2C do SIWZ - Istotne postanowienia umowy zadanie 3 [pobierz]

Załącznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna RODO umowy [pobierz]

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału [pobierz]

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania [pobierz]

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej [pobierz]

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług [pobierz]

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób [pobierz]

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30.11.2020 r. [pobierz] 

[NOWE!] Informacja o zawarciu umowy z dnia 08.12.2020 r. [pobierz]

 

Link do strony internetowej SCS AW, gdzie dostępne jest ww. postępowanie:

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro

 

 

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.01.2020r.

Specyfikacja Istotnych Postanowień Umowy (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Formularz oferty

Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie 9.1.2)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie 9.1.3)

Załącznik nr 9 - Oświadczenie 9.1.4)

Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 11 - Oświadczenie w zakresie kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 12 - Formularz oferty po aukcji elektronicznej

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 24.01.2020r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.01.2020r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 12.02.2020 r. [pobierz]

Informacja o zawarciu umowy [pobierz]

 

-------------------------------------------------------------------

 

-ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE-

 

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.01.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Postanowień Umowy (SIWZ)

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Załączniki do SIWZ:

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.2)

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.3)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie 9.1.4)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz oferty po aukcji elektronicznej

Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Załącznik do umowy - Klauzula informacyjna dot. RODO

 

------------------------------------------------------------------

 

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów SCS AW w 2020 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez SCS AW w 2020 roku (postępowanie nr ZP/US/U/34/2019)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ:

 Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 1 aktualizacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 2

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 3

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 4

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 5

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 5 aktualizacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 6 aktualizacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ na zadanie 7

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy na zadanie 1 aktualizacja

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy na zadanie 2-6 aktualizacja

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy na zadanie 7 aktualizacja

Załącznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna RODO

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty aktualizacja

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób

 

Zmiana terminu na składanie ofert [pobierz]

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 17.12.2019 r. [pobierz]

Informacja o zawarciu umowy z dnia 10.01.2020 r. [pobierz]

 

Link do strony internetowej SCS AW, gdzie dostępne jest ww. postępowanie: https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro

 

----------------------------------------------------------------------

 

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku (postępowanie nr ZP/US/U/30/2018)

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 30.11.2018 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 1

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 2

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 3

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 4

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 5

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 6

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 7

 

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zadanie 1

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zadania 2-6

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zadanie 7

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Formularz oferty

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

Załącznik nr 8 - Wykaz osób

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 11.01.2019 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ogłoszenie z dnia 22.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 22.10.2018 r.

 

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Formularz oferty

Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - Oświadczenie

Załącznik nr 10 - Oświadczenie